پروتز سینه چیست

پروتز سینه چیست؟

/shafa-center-com-8

پروتز سینه چگونه انجام می شود؟.

› این عمل با افزایش سایز سینه همراه است. این جراحی با قرار دادن ایمپلنت در زیر بافت یا عضله پستان انجام می ‏شود.باید توجه کنید که پروتزها سایز سینه را تقویت می کنند و موجب بهبود افتادگی آن نمی شود.