شقاق یا فیشر

بیماری شقاق یا فیشر مقعدی چیست؟

/post-17

بیماری شقاق یا فیشر مقعدی چیست؟شقاق یک بیماری شقاق یا فیشر مقعدی چیست؟شکاف بیضی شکل کوچک در سر مقعد است که باعث درد و خون ریزی هنگام اجابت می شود. شقاق حاد، شکاف یا پارگی سطحی پوست مقعد است و درصورتیکه بهبود نیابد با گذشت زمان بیماری مزمن می‌شود. بیماری فیشر مقعد برای عموم مردم تقریبا یک چیز عادی است و افراد بسیاری به آن دچار می‌شوند، ولی غالبا با بواسیر که آن هم با درد و خون ریزی همراه است اشتباه گرفته می‌شود.