مایع صفرا چیست؟

مایع صفرا که به علت وجود بیلیروبین به رنگ زرد مایل به سبز میباشد ازسلولهای کبدی( جگر ) به میزان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی درهربیست وچهارساعت ترشح ودرکیسه صفرا ذخیره میشود پس از خوردن غذا صفرای ذخیره وغلیظ شده موجود درکیسه صفرادرقسمت اثنی عشر به داخل روده باریک ترشح میشود .

عملکرد وخاصیت های صفرادردستگاه گوارش :

۱- کمک به جذب چربیها

۲- کمک به جذب ویتامینهای محلول درچربی مانند ویتامین آ و ویتامین د

۳- کمک به خنثی کردن ترشحات اسیدی که ازمعده خارج میشود.

۴-کمک به دفع بیلیروبین ازبدن ازطریق مدفوع وعامل ایجاد زردرنگی مدفوع


علائم سنگ های صفراوی

۱- حملات مکرر درد ناگهانی باشدتهای مختلف و درناحیه زیر دنده های طرف راست 

 ۲- درد های ناحیه زیردنده های طرف راست همراه با انتشار ( تیرکشیدن ) به شانه راست و یا بین دوشانه درپشت 

۳-حالتهای تهوع واستفراغ 

۴- تب ویا تب ولرز

۵- بی اشتهایی

۶-یکی ازدلایل نفخ شکم و آروغ زدنهای زیاد

درصورت ایجاد سنگ یا ورود به داخل مجرای صفرادی

۷- پررنگ شدن ادرار  و کم رنگ شدن مدفوع 

۸- ایجاد زردی چشمها وپوست ویا یرقان ودرمراحل شدید ایجاد خارش پوست 


سنگ های کلسترولی داخل کیسه صفرا