ر‌وش جدید عمل جراحی کیسه صفرا (مینی لاپاراتومی)

تابحال دو روش برای سنگهای صفراوی بود

۱- روسنتی که با شکاف بالای ۱۲ سانت شکم باز میشود

۲- روش لاپاروسکوپی که با یک شکاف کوچک و ۳ سوراخ دردیواره شکم  وهمراه باتزریق وپمپاژ مداوم گاز دی اکسید کربن بداخل حفره شکمی ،کیسه صفرا عمل میشود

 درمرکز جراحی شفا 

وتوسط دکتر محمد زارع روش سومی ابداع شد (بنام مينی لاپاراتومی) دراین روش فقط یک شکاف کوچک درحد ۳ ونیم تا ۴ سانت درجداره شکم وبدون تزریق ذره ای گاز بداخل شکم انجام میشود تاکنون صدها مورد عمل کیسه صفرا به این روش عمل شده و هیچ گونه مشکل وعارضه ودردی بعد از عمل وجود نداشته و ندارد.

ابداع روش جدید جراحی کیسه صفرا بنام لاپاراتومی توسط دکتر محمد زارع در مرکز جراحی شفا